Heb je vragen of klachten, laat het mij dan liefst zo snel mogelijk weten. Ik zal mij inspannen om samen met jou tot een oplossing te komen. Je kunt ook een e-mail sturen. Ik zal dan zo spoedig mogelijk antwoorden (mondeling en schriftelijk), uiterlijk binnen 5 werkdagen (uitgezonderd de vakantieperiodes).

Vind je dit te moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat, dan kun je je ook richten tot de onderstaande klachtencommissie. Het klachtrecht is van toepassing.

Ik val betreffende algemene zaken aangaande mijn persoon (bijvoorbeeld mijn handelen/ vertrouwelijkheid en privacy) en beroepsmatig onder de klachtenregeling van de NVO beschreven op de website van de NVO. Je kunt je klacht aan hen uitsluitend schriftelijk indienen. Ten behoeve van de handhaving van de beroepscode kent de NVO een College van Toezicht en een College van Beroep. De samenstelling en werkwijze van de beide Colleges zijn geregeld in het door het bestuur van de NVO vastgestelde en bij de beroepscode horende Reglement voor het College van Toezicht en het College van Beroep van de NVO.

Het adres is:

nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
St. Jacobsstraat 331
3511 BP Utrecht
t (030) 232 24 07
f (030) 236 97 49
secretariaat@nvo.nl
www.nvo.nl

Je wordt door de klachtencommissie verder op de hoogte gesteld over de verdere procedure na indienen van je klacht. Ook over de daarin gehanteerde reactietermijn. Mijn eigen streven is om dit zoveel mogelijk binnen 2 tot 4 weken te doen. Ik zal het advies van deze klachtencommissie als bindend beschouwen en derhalve opvolgen. Eventuele consequente zaken zal ik binnen 4 tot 6 weken doorvoeren.

Als je klacht niet zozeer om mijn persoonlijk handelen gaat maar onderwijsinhoudelijke zaken betreft, dan verwijs ik je naar (het klachtenreglement van) de Vereniging EMDR Nederland beschreven op de website van de Vereniging EMDR Nederland.

Indien je klacht onderwijsinhoudelijke zaken betreft aangaande de supervisie van het gz opleidingstraject, dan is het supervisorenregelement Kinder- en jeugdpsycholoog NIP van toepassing Je kunt je klacht schriftelijk toesturen naar onderstaand adres. Verdere informatie aangaande de klachtregeling staat beschreven op de website van de NIP. Je wordt door de klachtencommissie verder op de hoogte gesteld over de verdere procedure na indienen van je klacht. Ook over de daarin gehanteerde reactietermijn. Mijn eigen streven is om dit zoveel mogelijk binnen 2 tot 4 weken te doen. Ik zal het advies van deze klachtencommissie als bindend beschouwen en derhalve opvolgen. Eventuele consequente zaken zal ik binnen 4 tot 6 weken doorvoeren.

College van Toezicht/NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht