Publicaties

De boekbespreking van het Handboek EMDR bij kinderen en jongeren (red. Beer, R. & de Roos, C.) is in november 2017 in volume 38 geplaatst in Kind & Adolescent. Auteur: Ytje van Pelt. U kunt het artikel opvragen via deze link naar springer.com. 

Integratieve behandeling van complex trauma is verschenen in Tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie, Trauma 3, 40e jaargang, 2013. Auteurs: Els van Rijn & Ytje van Pelt. U kunt het artikel downloaden via deze link.

Intensieve behandeling bij adolescente vluchteling is verschenen in EMDR Magazine 18, jaargang 6, december 2018. Auteurs Petra Fokkema & Ytje van Pelt. U kunt het artikel inzien via deze link. EMDR18_Casus_Intensieve_behandeling_adolescente_vluchteling.