In het kader van het opleidingstraject van de EMDR zijn er twee supervisietrajecten welke je dient door te lopen alvorens je de registratie tot EMDR Europe Practitioner kunt behalen. Het eerste supervisietraject vindt plaats tussen de basistraining  en de vervolgtraining EMDR. Het tweede supervisietraject vindt plaats na de EMDR vervolgtraining en betreft supervisie tot het behalen van het EMDR Europe Practitionerschap.

EMDR supervisie is een vorm van competentie gestuurd onderwijs. Het supervisiebeoordelingsformulier vormt de basis van de supervisie. Dit formulier is te downloaden op de website. Het formulier omvat omschreven deelcompetenties die moeten worden aangetoond. Het is de bedoeling dat het supervisie beoordelingsformulier hulp biedt bij het geven van feedback, het vaststellen welke deelcompetenties van het protocol de supervisant reeds beheerst en welke aspecten verder kunnen worden verbeterd. Dit gebeurt met behulp van meerdere video-opnamen van de eigen patiënten. Het is belangrijk om de supervisie goed voor te bereiden (opnames vooraf bekijken en aantekenen waar staat wat je wilt laten zien). Zo gaat er weinig tijd verloren met het zoeken naar items tijdens de supervisie. Je mag meerdere cases gebruiken om verschillende vaardigheden te laten zien. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen, zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek. Een afgetekend supervisie formulier voor het geldende traject (na de basistraining of na de vervolgtraining) is noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan de vervolgtraining of om zich te kunnen registreren tot EMDR Europe practitioner.

Totale duur van de supervisie

Gezien de aard van het supervisie model dat wordt gehanteerd (competentie gestuurd) is het voorafgaand niet duidelijk hoeveel supervisie afspraken er in totaal nodig zijn om aan de voorwaarde van een (geheel) afgetekend supervisie beoordelingsformulier te voldoen. Gemiddeld gaat het hier om 3 tot 5 supervisie sessies om aan de vervolgtraining te mogen deelnemen. In het kader van het supervisietraject tot EMDR Europe Practitioner zijn doorgaans tussen de 8 en 12 supervisie sessies nodig. De supervisie overeenkomt kent om bovengenoemde redenen geen einddatum.
Het is mogelijk om een reeks afspraken vooruit te plannen. Indien je eerder voldoet aan de eindcriteria komen de daarna geplande supervisieafspraken uiteraard te vervallen. Iedere afspraak kun je tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren.

Mogelijkheden

De supervisie kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden. Ook is het mogelijk om de supervisie in company of op afstand via skype te volgen. Supervisie kan geboden worden in de avonduren, op vrijdag en op zaterdagochtend.

Studium Nexus biedt ook andere supervisie trajecten. Kijk hiervoor op het overzicht van mogelijke supervisie trajecten. Heb je een vraag, neem dan contact met me op via een van de contactmogelijkheden op deze website.