In het kader van de opleiding tot GZ psycholoog K&J biedt Studium Nexus supervisie aan. Studium Nexus biedt supervisie aangaande de interventies en de overige taken die behoren tot de opleiding tot GZ psycholoog K&J.
De volgende eisen worden gesteld aan supervisie: supervisie dient wekelijks (bij parttimers met aangepaste frequentie) op een afgesproken tijd plaats te vinden; supervisie dient betrekking te hebben op het methodisch en procesmatig verloop van diagnostiek, interventies, indicatiestelling en overige taken; supervisie dient betrekking te hebben op (reflectie over) de eigen attitude in relatie met cliĆ«nten en in andere beroepsmatige contacten; supervisie moet door minstens twee supervisoren gegeven worden, waarbij minimaal 30 van de 90 verplichte supervisie uren bij een tweede supervisor worden gevolgd. De volgende eisen worden gesteld aan de verdeling van de totaal 90 verplichte supervisie- uren: – diagnostiek (36 uur) – indicatiestelling (9 uur) – interventies (36 uur) – overige taken (9 uur).

Totale duur van de supervisie

Er wordt in principe uitgegaan van individuele supervisie. Bij supervisie in tweetallen telt 60% van de supervisie als ‘individuele supervisietijd’, bij drietallen geldt 40% van de supervisietijd. De duur van het supervisietraject is afhankelijk van de verdeling van de supervisant van de benodigde supervisie uren onder verschillende supervisoren. Derhalve kent de supervisie overeenkomst geen einddatum.

Mogelijkheden

De supervisie kan zowel individueel als in groepsverband gevolgd worden. Ook is het mogelijk om de supervisie in company of op afstand via skype te volgen. Supervisie kan geboden worden in de avonduren, op vrijdag en op zaterdagochtend.

Studium Nexus biedt ook andere supervisie trajecten. Kijk hiervoor op het overzicht van mogelijke supervisie trajecten. Heb je een vraag, neem dan contact met mij op via een van de contactmogelijkheden op deze website.